Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

18/02/2017

THỨ BẢY TUẦN 6 TN

                                                                              Mc 9,2-13

BÁM LẤY ĐỨC GIÊSU

“Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” (Mc 9,5)

 

Suy niệm: Một nhà thơ đã diễn tả quê hương như sau: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.” Như vậy, quê hương không chỉ là một nơi chốn không gian trên mặt đất, nhưng còn hiện diện cả trong tâm hồn người viễn xứ. Trong trường hợp các tông đồ theo Chúa Giêsu lên núi hôm nay, họ kinh ngạc trước dung nhan huy hoàng của Chúa và muốn cắm lều ở lại trên núi ấy, như thể họ sẽ vuột mất tất cả nếu rời khỏi mảnh đất đó. Thế nhưng, cũng như ánh sáng mặt trời không thể sánh bì với mặt trời, vẻ huy hoàng mà các tông đồ thấy làm sao sánh ví với Đấng là Mặt-Trời-Công-Chính! Điều các tông đồ cần bám lấy, không phải là một mảnh đất, nhưng là chính Chúa Giêsu, Đấng cho các ông thấy trước vẻ huy hoàng của cuộc phục sinh vinh hiển. Vẻ huy hoàng các ông chứng kiến càng phải làm cho các ông vững niềm tin vào Chúa Giêsu hơn khi đi theo Chúa xuống núi. Ngay cả khi vẻ huy hoàng ấy bị ẩn dấu trong cuộc Khổ Nạn, Ngài vẫn luôn đồng hành với các ông.

 

Mời Bạn: Những lần gặp gỡ Chúa tràn ngập niềm vui, những lúc hạnh phúc được ơn lành của Chúa đã giúp bạn sống đức tin thế nào trong những khi bạn gặp thử thách?

 

Chia sẻ: Điều gì giúp bạn vững tin hay mau mắn lấy lại niềm tin vào Chúa khi đối diện với gian nan?

 

Sống Lời Chúa: Nhìn lên Thánh Giá và nói với Chúa niềm cậy trông của bạn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con vững tin vào Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ con.