Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

16/02/2017

THỨ NĂM TUẦN 6 TN

                                                                            Mc 8,27-33

ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI?

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29)

 

Suy niệm: Chúa Giêsu cần biết người ta cũng như các môn đệ coi mình là ai, không phải để uốn mình theo họ, nhưng để giáo dục họ dần nghiệm ra sứ vụ của Ngài. Thật vậy, biết một người đã là điều khó, huống hồ biết một Thiên Chúa làm người, sống bên cạnh như một con người càng khó biết chừng nào! Chúa mới dạy một điều: “Con người phải chịu đau khổ… bị loại bỏ…” mà Phêrô đã thấy “sốc” rồi, huống chi nhiều việc khác nữa sẽ xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Vì vậy, dư luận và câu trả lời của Thánh Phêrô hôm nay làm cho Chúa yên tâm; nhưng sẽ còn nhiều việc phải làm để khuôn mặt của “Đấng Được Xức Dầu” hiện tỏ mỗi ngày mỗi rõ nét hơn.

 

Mời Bạn: Hãy trả lời câu hỏi sau: “Với tôi, Đức Giêsu là ai?” Câu trả lời khó hay dễ tùy thuộc vào niềm tin của bạn nơi Ngài. Nếu bạn coi Ngài như một vĩ nhân nào đó, câu trả lời cũng sẽ không hơn gì người Do Thái ngày xưa! Đây là câu trả lời mang tính sinh-tử với vận mạng mọi người, vì trả lời đúng ý Chúa, bạn mới dám dấn bước theo Ngài; nếu không, Ngài sẽ mãi ở bên lề cuộc sống bạn mà thôi!

 

Chia sẻ: Bạn đã và đang làm những điều gì để minh chứng là bạn theo Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ mà Chúa Cha gởi đến trần gian?

 

Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ / trao đổi những công việc bạn đang làm cho đoàn, nhóm của bạn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô, xin cho con biết mở miệng, mở lòng để tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ, đừng để con cứ im tiếng vì e ngại, vì sợ hãi. Amen.