Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

13/02/2017

THỨ HAI TUẦN 6 TN

                                                                            Mc 8,11-13

BAO NHIÊU DẤU LẠ MỚI ĐỦ?

Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi một dấu lạ từ trời xuống để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,11-13)

 

Suy niệm: Nếu phải chứng minh mình là Đấng Mêsia, Đức Giêsu chỉ cần làm một dấu lạ cũng đã đủ rồi. Chúa Giêsu đã làm biết bao điềm thiêng dấu lạ, ấy thế mà những người Pharisêu vẫn chưa cho là đủ lại còn đòi hỏi “một dấu lạ từ trời.” Cái gì khiến những người Pha-ri-sêu khó tin nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến thế nhỉ? Thực ra không cần Chúa Giêsu phải làm thêm dấu lạ nào nữa mà cần biết cởi mở tâm hồn, biết xoá bỏ mọi thành kiến, như một Nicôđêmô khi đến gặp Chúa Giêsu ban đêm (Ga 3,1-21). Phải khiêm tốn như người phụ nữ xứ Canaan lượm nhặt cả “những vụn bánh từ bàn ăn rơi xuống” để rồi nhận được ơn trọng đại hơn nhiều: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15,21-28). Phải có lòng khao khát tột cùng muốn được gặp Chúa, gần Chúa, để được Chúa chữa lành.

 

Mời Bạn: Thay vì đòi hỏi Thiên Chúa làm dấu lạ theo yêu cầu của mình, bạn hãy tập khám phá những dấu lạ Ngài vẫn thực hiện hằng ngày trong cuộc sống của bạn và hãy vững tin vào Chúa.

 

Chia sẻ: Có khi nào bạn nhận ra Chúa đang thực hiện nơi bạn một dấu lạ nào không?

 

Sống Lời Chúa: Ôn lại một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình, tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho mình trong thời gian đó.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhớ lại biết bao kỳ công Chúa đã thực hiện nơi con, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Vì Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại…