Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tính phổ quát của ơn cứu độ

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH - A

Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a. 5-6 ; Mt 2, 1-12           

         

Chủ đề : TÍNH PHỔ QUÁT CỦA ƠN CỨU ĐỘ

 

Lời Chúa : “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương và chúng tôi đến để triều bái Người” (Mt 2,2)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Hiển Linh hôm nay cho chúng ta thấy, chính nhờ ngôi sao lạ mà các Đạo sĩ phương Đông là những người ngoài dân tộc Do thái được kêu mời đến thờ lạy Chúa Hài Nhi. Lời tiên tri Isaia loan báo đã được ứng nghiệm: Thiên Chúa muốn tỏ mình và cứu chuộc tất cả mọi dân tộc. Đây là đặc tính phổ quát của Tin Mừng cứu độ :

 

Nơi đâu Vua cả Giáng Sinh?

Ngôi sao chỉ lối, thình lình mất luôn!

Tìm Người, ta có Sứ Ngôn,

Thánh Kinh, Giáo Hội: Sao hôm chỉ đường.

Rộng tay ban phát tình thương,

Mai ngày được gọi vào vương quốc Người.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết noi theo các Đạo sĩ phương Đông đến thờ lạy Chúa là Đấng cứu độ duy nhất, và dâng lên Chúa vàng của những việc lành, trầm hương của lời cầu nguyện, mộc dược của những hy sinh trong đời sống của chúng ta. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là ánh sáng chiếu soi muôn dân. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, qua Giáo Hội, Chúa muốn qui tụ tất cả mọi dân tộc trong gia đình của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.