Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

29/01/2017

Cùng đích của mỗi Kitô hữu

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,10)

 

Suy niệm: Lịch sử Giáo Hội Công Giáo đã và đang gắn liền với những cuộc bách hại và với tên tuổi của các vị thánh tử vì đạo. Họ là những người dám can đảm sống và làm chứng cho chân lý với lời xác tín như thánh Phêrô Truật: “Ai khôn mới hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời.” Tuy nhiên, niềm tin vào sự sống đời sau dường như bị quên lãng đối với nhiều Kitô hữu đang sống trong một xã hội hưởng thụ. Họ chỉ nhắm đến những nhu cầu trần thế mà quên cùng đích của họ là sự sống muôn đời. Vì vậy, họ không còn dám can đảm làm chứng cho sự thật, dễ dàng thỏa hiệp với sự xấu hay giảm nhẹ giá trị của Tin Mừng, vì muốn một cuộc sống thoải mái, tiện nghi cho bản thân và gia đình.  

 

Mời Bạn: Thực hiện lời mời gọi của thánh Phaolô: “Anh em hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy mà anh em đã được Thiên Chúa kêu gọi” (1 Tm 6, 12).

 

Chia sẻ: Trong thông điệp “Niềm hy vọng Kitô giáo,” Đức Bênêđitô XVI nói rằng ai có niềm hy vọng vào sự sống đời sau thì sống một đời sống khác hẳn. Vậy bạn đang sống như thế nào?

 

Sống Lời Chúa: Nhắc nhở nhau lời đối thoại với linh mục khi chịu phép Rửa tội: “Anh (chị, em) xin gì cùng Hội Thánh? Thưa, xin đức tin. -Đức tin sinh ơn ích gì cho anh (chị, em)? Thưa, đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.”

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con sống công chính và biết can đảm làm chứng cho chân lý, cho dù phải hy sinh tính mạng, vì luôn xác tín rằng Chúa sẽ ban cho chúng con phần gia nghiệp muôn đời. Amen.