Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ đầy ơn phúc

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

Ngày 01.01

 Dt 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

Chủ đề : MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

 

Lời Chúa: "Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2, 19)

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng của ngày đầu năm mới, năm 2017. Giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ hồng ân cao quý, Mẹ của Đấng cứu thế, Mẹ đầy ơn phúc :

 

Kính chào Mẹ Chúa đầy ơn,

Thánh thần ngự xuống hồng ân phủ đầy.

Nhận làm Mẹ Chúa Ngôi Hai,

Ơn trời có một không ai sánh bằng.

Khiêm nhu Mẹ chỉ thưa rằng :

Tôn vinh Thiên Chúa, ta hằng noi theo.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, cùng với Mẹ chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa một năm đã qua. Xin Chúa chúc lành và ban bình an hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và thế giới, cùng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong năm mới này. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian để đem bình an cho nhân loại. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã sinh hạ bởi người phụ nữ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Maria tham dự vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta  tới sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.