Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ca mừng Chúa giáng sinh (Đáp ca lễ Đêm)

Ca mừng Chúa giáng sinh ( Đáp ca lễ Đêm)


ĐK: (Hôm nay) Chúa đã giáng sinh, giáng sinh cho đời, (muôn đời) Người là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

 

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Hãy hoan chúc danh Người toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa vì Chúa thật quyền năng. Đấng tạo tác đất trời và núi sông đẹp tươi

 

2. Ngày qua ngày con sẽ truyền rao danh Chúa. Đến muôn nước xa xôi truyền bá ơn Người. Miệng con hằng cao rao tình Chúa thương toàn dân. Đã ban xuống cho đời trời đất như kỳ công

 

3. Trời xanh hãy mừng vui tụng ca danh Chúa. Hỡi biển sóng xa khơi nào hãy reo lên. Nào muôn loài đồng xa cùng chúc khen người đi. Hỡi cây lá xanh tươi cùng hớn hở hào ca.

 

4. Người cai quản chư dân bằng sự công chính. Chúa xử với muôn dân bằng Đức công bình. Người muôn đời trung tín và mến yêu toàn dân. Hãy tuân giữ giới luật mà Chúa đã truyền ban.

Alleluia ! Alelluia! Ta báo cho anh em đây một Tin Mừng. Hôm nay Đấng Cứu Thế là Đức  Ki-tô . Người đã giáng sinh ra cho tất cả chúng ta.Alleluia ! Alelluia!
 

Đinh Công Huỳnh