Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Canh giữ tâm hồn

CANH GIỮ TÂM HỒN
ĐINH THANH HIỀN


1/ Hãy canh giữ tâm hồn đừng vương bao nỗi u minh, hãy canh giữ chính mình đừng đi vào chốn tội tình. Này nhân gian ngày Chúa đến nào ai có biết được đâu. Hãy tỉnh thức luôn cầu nguyện chờ mong tiếng Ngài gọi ta.

 

2/ Chúa đã đến rất gần người ơi mau hãy canh tân sống đoan chính ngay lành, thực thi Lời Chúa trung thành. Mừng vui lên ngày Chúa đến nào mau tiếp đón người ơi. Hãy giữ lấy ơn giao hòa nguồn phúc cứu độ đời ta.

 

3/ Hãy tỉnh thức đêm ngày đèn luôn thắp sáng trong tay Chúa sẽ đến gọi mời nào mau vào hưởng Nước Trời. Mừng vui lên ngày Chúa đến trời đất nối kết tình thương. Nào tỉnh thức luôn ngóng đợi hãy nhớ suốt đời người ơi.

 

ĐK: Hãy tỉnh thức luôn sẵn sàng chờ đón Thiên Chúa gọi ta. Vì Ngài đến rất bất ngờ khi đời ta mãi ơ hờ.