Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đấng Thiên Sai Là Con Vua Đa-vit

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - A

Is 7, 10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

 

Chủ đề : ĐẤNG THIÊN SAI LÀ CON VUA ĐAVÍT

 

 

Lời Chúa : "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình" (Mt 1,20).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa vọng hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa cả khi con người bất trung, Thiên Chúa vẫn tỏ ra trung thành thực hiện Lời Người đã hứa ban Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên sai thuộc dòng dõi Vua Đavít sẽ đến kêu gọi chúng ta làm dân thánh của Người:

 

Sứ ngôn loan báo Tin Mừng,

Ngôi Lời Thiên Chúa đến cùng nhân gian.

Yêu thương Chúa chẳng tính toan,

Cho dù khó nhọc lan tràn khắp nơi.

Hân hoan tích cực cứu đời,

Đấng con Đavít, Vua Trời viếng thăm.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng thực hiện lời Chúa truyền dạy và dọn lòng mình sao cho xứng đáng, để tâm hồn chúng ta tràn ngập niềm vui đón mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa ngự đến. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng Thiên sai thuộc dòng dõi con Vua Đivít. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.