Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Niềm vui đón chờ Chúa đến

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - A

Is 35,1-6.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

 

Chủ đề : NIỀM VUI ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN

 

Lời Chúa : "Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác" (Mt 11,3).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta hãy vui lên, vì Đấng Cứu Độ của chúng ta sắp ngự đến. Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống hạnh phúc đích thực :

 

Xưa kia dân thoát lưu đày,

Niềm vui lan đến cỏ cây muôn loài.

Nay ngày Chúa xuống trần ai,

Đất trời phơi phới xướng bài hoan ca.

Đến ngày thế mạt xảy ra,

Uy nghi Chúa đến thật là vinh quang.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết dọn đường Chúa đến bằng việc sám hối ăn năn về những lầm lỗi của mình và quyết tâm canh tân đời sống. Nhờ vậy, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui đón chờ Chúa đến. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là niềm vui và nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng và là đường đi dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.