Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38


Chủ đề : ĐỨC MARIA, ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG

 

Lời Chúa : "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ " (Lc 1,28).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi Tổ tông sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã không muốn bỏ rơi nhân loại. Vì thế, Ngài đã tuyển chọn Đức Maria và gìn giữ Mẹ bằng ân sủng của Ngài để Mẹ không vấn vương tội đời, không tỳ ố trong xác phàm để làm cho Mẹ trở thành thân mẫu của Đấng Cứu độ :

 

Vững tin lời Chúa hứa xưa,
Sắt son tín thác Mẹ thưa : “vâng lời”.
Mẹ là thân mẫu Chúa Trời,

Đấng đầy ân sủng, rạng ngời Thánh Danh.
Ta nay quyết sống chân thành,
Gẫm suy Lời Chúa thực hành sớm hôm.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương Mẹ dọn tâm hồn mình sao cho xứng đáng để đón mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa ngự đến. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã tuyển chọn Đức Maria làm thân mẫu của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.