Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dọn đường Chúa đến

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG - A

Is 11,1-10; Rm 15,,4-9; Mt 3,1-12

 

Chủ đề : DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN

 

Lời Chúa : "Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến" (Mt 3,2).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta hãy ăn năn thống hối, hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối để dọn đường Chúa đến. Vì Chúa sẽ đến như Vị Thẩm phán công minh xét xử mọi người :

 

Dọn đường đón Đấng Thiên sai,

Đến nơi trần thế triển khai chương trình.

Những  ai cộng tác hết mình,

Dẹp đi cuộc sống giả hình mau qua.

Dấn thân thực hiện ý Cha,

Con đường Chúa đến, nở hoa đón Người.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết kiểm điểm lại cuộc sống của mình sao cho xứng đáng với việc sám hối, siêng năng cầu nguyện, tích cực thực thi công bình bác ái yêu thương được kiểm chứng bằng những việc lành cụ thể hằng ngày. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Vị Thẩm phán công minh sẽ đến để xét xử mọi người. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Thánh Gioan Tẩy giả kêu gọi chúng con hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa đến để cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.