Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vua tình yêu

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - C

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Sm 5, 1-3; Cl 1, 12-20; Lc 23, 35-43

 

Chủ đề: VUA TÌNH YÊU

 

Lời Chúa: “Người này là vua dân Do Thái” (Lc 23, 38).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay, chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Giáo hội tôn vinh Chúa Kitô Vua vũ trụ. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Vương quyền của Chúa Kitô chính là Tình Yêu. Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng cái chết trên thập giá. Nhờ đó, Ngài đã trở nên Vua Tình Yêu:

 

Chết treo thập giá khổ đau,

Chúa dùng cách đó khởi đầu vinh quang.

Máu hồng tẩy rửa trần gian,

Muôn người được gọi thần dân Nước Trời.

Dựng nên, cứu chuộc con người,

Chúa còn thánh hóa, muôn đời là Vua.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết quy hướng về Thiên Chúa là Vua của cỏi lòng chúng ta, xin cho chúng ta biết tận dụng thời gian Chúa ban để sống bác ái yêu thương, hầu xứng đáng trở nên công dân Nước Trời. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Con Thiên Chúa, là Vua trên hết các vua. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dùng cây thập giá để biểu lộ Vương quốc tình yêu và ơn cứu chuộc của Chúa. Xin Chúa Kitô  thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, trên thập giá Chúa đã xót thương người trộm lành ăn năn sám hối. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang