Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vinh quang tử đạo

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - C

 

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Kn 3, 1-9; Rm 8, 31b-39; Ga 12, 24-26

 

Chủ đề : VINH QUANG TỬ ĐẠO

 

Lời Chúa : “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12, 24).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay Giáo Hội Việt Nam hân hoan mừng kính trọng thể các Thánh Tử Ðạo trên quê hương Đất Việt. Các ngài là tổ tiên ông bà chúng ta đã anh dũng đổ máu ra làm chứng cho Chúa. Các ngài chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, chịu mục nát đi để hạt giống Đức Tin được trổ sinh trên quê hương Việt Nam :

 

Kìa xem hạt lúa thối đi,

Sinh nhiều bông hạt có khi gấp ngàn.

Máu hồng tử đạo Việt nam,

Đã từng đổ xuống, nay đang nẩy mần.

Chính ta hạt giống hồng ân,

Biết đem đời sống Phúc âm loan truyền.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin các Thánh Tử Ðạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết can đảm trong mọi thử thách để làm chứng cho Chúa, và vững tin theo Chúa đến cùng. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con đi theo Chúa trên con đường thập giá để chứng nhân cho Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con ai bền đỗ đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu độ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.