Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - C

2 Mcb 7, 1-2. 9-14; 2 Tx 2, 15 - 3, 5; Lc 20, 27-38

Chủ đề : TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI

 

Lời Chúa :

 

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa” (Lc 20, 28).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 32 thường niên hôm nay khẳng định cho chúng ta có sự sống đời sau. Sự sống đó cũng không còn lệ thuộc bởi vật chất. Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống và con người là họa ảnh của Thiên Chúa, nên con người cũng được thừa hưởng sự sống thần linh của Chúa :

 

Vì tin xác sẽ phục sinh,

Bảy con cùng Mẹ hy sinh thân mình.

Chúa còn củng cố niềm tin,

Chết rồi sống lại thân hình đổi thay.

Ta luôn ghi nhớ điều này,

Chính khi ta chết là ngày hiển vinh.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta xác tín vào sự Phục sinh của Chúa, và xác loài người ngày sau sống lại để giúp chúng ta biết sống một cuộc đời đầy ý nghĩa hơn. Sống tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ đồng loại. Sống lương thiện và vị tha để được sống lại hưởng phúc muôn đời. Với niềm xác tín đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Chúa sẽ không chết bao giờ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là niềm hy vọng của những người đã chết. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitôthương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để  đón chờ ngày Chúa đến. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.