Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hiến chương Nước Trời

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

THÁNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

01/11

Kh 7, 2-14 hay 1Ga 3, 1-3; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

Chủ đề : HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI

 

Lời Chúa : “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng  kính toàn thể các thánh trên trời. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, các thánh là những bậc tiền nhân của chúng ta, các ngài đã sống triệt để cho Tin Mừng, bằng việc lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống qua Hiến Chương Nước Trời :

 

Hoan ca Chư Thánh hiển vinh,

Các ngài đã sống rạng danh Chúa Trời.

Bát Phúc tuân giữ từng lời,

Ghi tâm khắc cốt, giữa đời chứng chân.

Ta nay cũng được thông phần,

Thiên đàng hạnh phúc kiên tâm mỗi ngày.

 

Hiệp dâng hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương các thánh sống Hiến chương Nước Trời theo tinh thần Chúa dạy. Nhờ đó, chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc ving quang Nước Trời. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa muốn chúng con thi hành thánh ý Chúa Cha để được vào Nước Trời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa chúc phúc cho những người vâng nghe mệnh lệnh của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.