Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa thương xót và tha thứ

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – C

Kn 11,22-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19, 1-10

 

Chủ Đề : THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ

 

Lời Chúa : “Con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” (Lc 19, 10)

 

Nhập lễ :  

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 31 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa thương xót và tha thứ. Người yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với loài người được thực hiện nơi hành động của Chúa Giêsu khi Ngài lưu lại tại nhà ông Giakêu :

 

Chúa thương kêu gọi Gia-Kêu,

Biến ông thành kẻ mến yêu theo Ngài.

Lòng nhân cải tạo trái sai,

Chúa là cứu Chúa cho ai lỗi lầm.

Khắc ghi lòng Chúa từ nhân,

Mỗi khi mắc tội ăn năn trở về.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lòng nhân hậu xót thương và tha thứ của Thiên Chúa. Người hằng tìm kiếm và chờ đợi chúng ta ăn năn sám hối trở về, để  được Chúa thương tha thứ và cứu chuộc. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :  

 

X. Lạy Chúa, Chúa đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa xót thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa nói với ông Giakêu, hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.