Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chứng nhân của Lòng Thương Xót

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8;  Lc 24,44-53

 

Chủ đề : CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

 

 

Lời Chúa : “Các con là nhân chứng những sự việc ấy” (Lc 24,48).

 

Nhập lễ :    

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Hôm nay là ngày thế giới Truyền Giáo. Tự bản tính, Hội Thánh lữ hành là Truyền Giáo. Hội Thánh kêu gọi con cái mình phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, phải vâng theo tiếng gọi của Chúa để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng, phải trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa :

 

Đã nghe đã biết Giê-su,

Và tin nhận Chúa là Vua muôn loài.

Thì nay lệnh Chúa đừng sai,

Ra đi khắp chốn kêu nài muôn dân.

Lời mời bằng chính chứng nhân,

Những điều đã sống, ghi tâm làm bằng.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng nhận ra lời mời gọi của Chúa để dấn thân vào công cuộc loan báo Chúa Kitô, dung mạo của Đấng giàu lòng thương xót cho mọi người. Trong tâm tình đó, giờ đây, chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho Hội Thánh sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa cho muôn dân. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã dạy các tông đồ nhân danh Chúa mà rao giảng sự sám hối và ơn tha tội cho mọi dân. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để  Người soi sáng và hướng dẫn chúng con chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Quang.