Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu nguyện trong khiêm tốn

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – C

 

Hc 35, 15b-17. 20-22a; 2 Tm 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14

Chủ Đề : CẦU NGUYỆN TRONG KHIÊM TỐN

 

Lời Chúa : “Tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Lc 18, 14).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 30 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta trong khi cầu nguyện không những kiên trì, mà còn phải cầu nguyện trong khiêm tốn để được Thiên Chúa nhận lời :

 

Kìa người thu thuế khiêm nhường,

Còn người biệt phái, Chúa thương ai nào !

Chúa từ chối kẻ tự cao,

Cậy trông, khiêm hạ, Chúa nào tiếc chi.

Phần ta hãy nhớ khắc ghi,

Khiêm nhu cầu nguyện, Chúa thời dạy ta.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin giúp chúng ta biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa, khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình để được Chúa xót thương và tha thứ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là vị thẩm phán công minh và nhân hậu. Xin Chúa thương xót chúng con.                                                                                                                

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa tỏ lòng thương xót và tha thứ cho những ai khiêm tốn nài xin. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.

 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Quang.