Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kiên nhẫn cầu nguyện

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN – C

Xh 17,8-13 ; 2 Tm 3,14 - 4,2 ; Lc 18,1-8

KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN

 

Lời Chúa : “Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày sao?” (Lc 18,7).

Nhập lễ :    

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 29 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta phải biết kiên nhẫn trong khi cầu nguyện. Chắc chắn Thiên Chúa biết rõ điều chúng ta cần, lắng nghe lời chúng ta cầu xin. Nhưng Chúa muốn chúng ta kiên nhẫn để một mặt khiêm tốn nhìn nhận sự bất lực của mình, mặt khác biết chuẩn bị tâm hồn sao cho xứng đáng để đón nhận hồng ân Chúa :

 

Bà già kiên nhẫn kiêu cầu,

Quan tòa cũng phải gật đầu ban ơn.

Người đời ích kỷ dối gian,

Cũng còn giúp đỡ ủi an khi cần.

Còn như Chúa rất từ nhân,

Quyền năng vô hạn, kiên tâm nguyện cầu.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta luôn kiên nhẫn trong khi cầu nguyện và tín thác vào sự quan phòng của lòng thương Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho chúng con bằng chính đời sống cầu nguyện của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp và hãy gõ thì sẽ mở cho. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con kiên nhẫn cầu nguyện để nhìn nhận sự bất lực của mình mà tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.