Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng biết ơn

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – C

2V 5, 14-17; 2Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19

Chủ Đề : LÒNG BIẾT ƠN

 

Lời Chúa : “Thấy mình được lành sạch, một người trong bọn họ liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa” (Lc 17, 15)

 

Nhập lễ :     

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 28 thường niên hôm nay dạy chúng ta lòng biết ơn. Vì ai trong chúng ta có được gì mà đã chẳng lãn

h nhận từ nơi Thiên Chúa. Chính vì thế, mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta hợp cùng với Hội Thánh ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa:

Lãnh quan ghi nhớ ơn sâu,

Chín người được khỏi đi đâu mất rồi ?

Một người ngoại giáo lại thôi !

Chúa đã trách cứ chín người vô ân.

Tâm tình ghi nhớ ơn ban,

Là luôn sống tốt, truyền loan Tin mừng.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhớ lại những ơn sủng của Thiên Chúa đã thi ân trong suốt cuộc đời chúng ta, để cảm tạ Chúa và ca ngợi tình thương lòng thương xót của Chúa. Đồng thời, chúng ta kiểm điểm thái độ sống qua những lần mình đã vô ơn với Chúa. Giờ phút này, chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa thương thứ tha.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã công bố ơn cứu độ của Chúa trước mặt chư dân. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chữa lành mười người phong cùi. Một người xứ Samaria liền quay trở lại ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa không cần chúng con cảm tạ, nhưng cảm tạ lại là hồng đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.