Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cùng cảm tạ Mẹ Thiên Chúa

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – C

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38

Chủ Đề : CÙNG MẸ CẢM TẠ THIÊN CHÚA

 

Lời Chúa : “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai” (Lc 1,31).

 

Nhập lễ :   

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Ðức Mẹ Mân Côi. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay hướng lòng chúng ta cùng Mẹ cảm tạ Thiên Chúa. Nhờ Mẹ Maria và qua Mẹ Maria, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa và đi vào tình yêu cứu rỗi của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, cho chúng ta thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời :

 

Kính chào Mẹ Chúa đầy ơn,

Thánh Thần ngự xuống hồng ân phủ đầy.

Nhận làm Mẹ Chúa Ngôi Hai,

Ơn Trời có một không ai sánh bằng.

Khiêm nhu Mẹ chỉ thưa rằng :

Tôn vinh Thiên Chúa, ta hằng noi theo.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết sống theo lời Mẹ dạy : Sám hối, cầu nguyện và siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ đó chúng ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa một cách tốt đẹp và thánh thiện. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã tuyên dương Mẹ Maria là người có phúc, vì Mẹ hằng sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Maria dạy chúng con lần chuỗi mân côi, như là phương thế để giúp chúng con nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.