Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Không thể làm tôi hai chủ

Không thể làm tôi hai chủ
 

 

1/. Nếu con cái ở trên cõi đời này, biết lo lắng mưu lợi cho tương lai. Thì tại sao con cái của sự sáng không sớt chia của cải giúp người nghèo. Chỉ mua lấy chút ân tình bạn hữu để mai sau đưa vào nơi an nghỉ. Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa và có thể làm tôi của tiền được.
 

 

2/. Những ham muốn giàu sang giữa đời này đã che lấp nên hồn con u mê. Nào lợi danh bao trói buộc trần thế con bước theo mà chẳng biết dừng lại. Khấn xin Chúa giúp con mở lòng ra học khôn ngoan lo hạnh phúc đời đời. Chúa, Chúa chính là cội nguồn con vươn tới, là lối đường dìu con bước về trời.
 

 

3/. Chúa luôn muốn lòng con mãi trọn niềm sống cho Chúa trung thành không phôi pha. Đừng chạy theo hư ảo của vật chất nhưng biết luôn tìm sự sống đời đời. Biết trung tín với những việc nhỏ nhoi và cho đi mai này sẽ lãnh nhận . Giúp đỡ những người còn lầm than khốn khó vì Chúa hằng hiện thân giữa người nghèo.
 

 

ĐK : Lạy Chúa ! Chúa biết con đây yếu hèn, Chúa biết con đây lỗi tội đam mê lợi lộc thế gian.Lạy Chúa ! Cho con say mến tình Ngài, cho con trung tín cùng Ngài , chỉ trong một Chúa mà thôi.
 

       

Huỳnh Minh Kỳ _ Đinh Công Huỳnh