Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Không được làm tôi hai chủ

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C

Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

Chủ Đề : KHÔNG ĐƯỢC LÀM TÔI HAI CHỦ

 

Lời Chúa : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 25 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta, hãy trở nên những người quản lý khôn ngoan và trung tín, biết sử dụng của cải sao cho phù họp với ý Chúa muốn, để đem lại lợi ích phần rỗi cho chính mình và người khác :

 

Bạc tiền của cải tuy cần,

Giúp ta giải quyết yêu cầu nhân sinh.

Nhưng tiền đau phải thần linh,

Bo bo tích trữ hại mình thiệt thân.

Điều cần khắc cốt ghi tâm,

Tôn thờ một Chúa, chia phân của đời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết cảm nếm trước những ân huệ Chúa ban để cảm tạ Chúa. Đồng thời, biết dùng của cải Chúa ban như là phương tiện để đạt cuộc sống vĩnh cửu. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa muốn hết thảy mọi người được ơn cứu độ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng yêu thương và ban phát mọi ân sủng của Chúa cho hết thảy mọi người. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Quang.