Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa là Cha giàu Lòng Thương Xót!

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – C

Xh 32, 7-11. 13-14; 1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}

Chủ đề : THIÊN CHÚA LÀ CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

 

 

Lời Chúa : "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối" (Lc 15,10).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 24 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Người mục tử yêu thương đi tìm con chiên lạc, người đàn bà năng nổ thắp đèn tìm đồng bạc mất, và người cha vui mừng hoan hỉ đón con trở về, là hình ảnh Thiên Chúa xót thương tha thứ cho các tội nhân :

 

Như người mục tử tìm chiên,

Hay như quả phụ tìm tiền sẩy tay.

Cha lành nhận lại con trai,

Đều là hình ảnh tròn đầy Chúa thương.

Tình Cha cao cả khác thường,

Giúp con mau mắn tựa nương trở về.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta biết cảm tạ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết xót thương người như chính Chúa đã thương xót chúng ta. Đồng thời, biết chạy đến với Chúa mỗi khi lầm lỗi, để được lãnh nhận tình thương và ơn tha thứ của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.