Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư ngỏ - Xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ Hiếu Hiệp

Phụ trách : 
Thư ngỏ - Xin giúp đỡ xây dựng nhà thờ Hiếu Hiệp
Địa chỉ: 

LM. GIUSE PHAN MINH THUẬN
NHÀ THỜ HIẾU HIỆP
AP H 1, THẠNH AN ,
VĨNH THẠNH, CẦN THƠ.
DT: 0969777658

E-mail: 
giusethuan [at] yahoo [dot] com

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác