Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đòi hỏi triệt để

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN – C

Kn 9, 13-18; Plm 9b-10. 12-17; Lc 14, 25-33

 

Chủ đề : ĐÒI HỎI TRIỆT ĐỂ

 

Lời Chúa : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống nữa… Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26-27).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 23 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta, để xứng đáng làm môn đệ của Chúa, chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì không phù hợp với Chúa, kể cả những người thân yêu và danh vọng giàu sang, quyền lợi vật chất mà vác thập giá đời mình theo Chúa :

 

Thờ cha kính mẹ hơn Thầy,

Thì đâu xứng đáng tôi ngay, tớ hiền.

Bản thân từ bỏ chớ quên,

Vác cây thập giá trung kiên theo Ngài.

Yêu cầu quyết liệt đừng sai,

Chúa là gia nghiệp cho ai trung thành.

 

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa, mà luôn sẵn sàng từ bỏ những gì không phù hợp với ý Chúa muốn. Để ý mình hòa hợp với ý Chúa mà nên thánh mỗi ngày. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để Người soi dẫn chúng con nhận biết ý định nhiệm mầu cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con ai không vác thập giá mình mà theo Chúa thì không thể làm môn đệ của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.