Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nước Trời dành cho những người khiêm nhường

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - C

Hc 3, 15-21. 30-31; Dt 12, 18-19. 22-24a; Lc 14, 1-7-14

Chủ đề : NƯỚC TRỜI DÀNH CHO NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG

 

Lời Chúa : “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14, 11).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 22 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường. Vì chỉ trong khiêm nhường, con người mới khám phá ra những gì mình có đều nhờ bởi ơn Chúa ban cho và cần có ơn Chúa :

 

Khiêm nhường Chúa sẽ nâng lên,

Kiêu căng tự phụ thảy đều trầm luân.

Huấn ca tác giả nhủ khuyên :

“Khi con làm lớn chớ nên cậy mình”.

Phao-lô dạy bảo môn sinh :

“Trước nhan Thiên Chúa coi mình như không”.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết sống khiêm nhường để phụng sự Chúa  và phục vụ tha nhân. Đó là người đẹp lòng Chúa và đáng được Chúa thưởng Nước Trời làm gia nghiệp. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã hạ mình xuống để nâng loài người sa ngã lên. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương khiêm nhường khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.