Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mọi người được ơn mời gọi đón nhận ơn cứu độ

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – C

Is 66, 18-21; Dt 12, 5-7.11-13; Lc 13, 22-30

 

Chủ đề : MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI

ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ

 

Lời Chúa : “Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13, 29).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 21 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hãy cố gắng vào qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Cửa hẹp ấy chính là sự hy sinh từ bỏ, hạ mình khiêm tốn để vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa mới vào được :

 

Loài người con cháu A-đam,

Được mời hưởng phúc Thiên đàng cùng Cha.

Chẳng còn phân biệt gần xa,

Miễn là tin nhận Lời Cha dạy truyền.

Bỏ mình đường hẹp đừng quên,

Chớ vin trước hiệu trở nên kiêu kỳ.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta bước đi trên con đường Chúa đã đi qua, con đường thập giá mà Chúa muốn mời gọi tất cả mọi người bước vào để đón nhận ơn cứu độ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con hãy cố gắng vào qua cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa mở đường về Nước Trời bằng con đường thập giá của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.