Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Chúa xuống thế gian và mang theo lửa trời.

 
1/. Chúa xuống thế gian và mang theo lửa trời. Lửa hồng muôn đời là tình yêu Chúa Ba Ngôi. Và Chúa ước mong cho lửa bừng cháy lên. Cháy lên cho đời luôn sáng ngời ánh Tin Mừng.
 

 

ĐK : Ngon lửa thiêng của Chúa, xin đốt cháy lòng con, bằng lửa thiêng Thánh Thần, tẩy sạch muôn lỗi lầm. Ngon lửa thiêng của Chúa, xin thắp sáng hồn con, trọn niềm tin cậy mến, xin một đời sắt son.
 

 

2/. Chúa xuống thế gian và mang theo lửa tình. Bằng cuộc khổ hình Người liều thân cứu sinh linh. Nguyện cho chúng con luôn nhiệt thành vững tin, đốt lên lửa hồng cho thế trần sống an bình.
 

 

3/. Chúa đã thắp lên lửa yêu thương của Ngài, mời gọi con người cùng chung xây đắp tương lai. Để muôn trái tim thôi lạnh lùng úa phai, khấn cho lửa hồng luôn ấm nồng mãi muôn đời.
 

         Thiên Duyên