Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Nhịp bước lên đền

Nhịp bước lên đền

 

•ĐK : Đoàn con hân hoan nhịp bước lên đền, tiến vào tiền đình nhà Chúa. Trào dâng câu ca ươm ý thơm lành, tiến về cung thánh nhiệm mầu.

 

•1. Tim reo vui với ngàn dân khi con tiến lên đền thờ. Chung câu ca khúc nhạc hỷ hoan dâng lên trước tòa Chúa Cha.

 

•2. Vui ca lên hỡi ngàn dân tôn vinh Chúa Vua ngàn trùng. Luôn thương yêu dắt dìu đời ta, ban ơn chan hòa tháng năm

        

  Đinh Công Huỳnh