Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tỉnh thức chờ Chúa đến

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – C

Kn 18, 6-9; Dt 11, 1-2. 8-19; Lc 12, 32-48

Chủ đề : TỈNH THỨC CHỜ CHÚA ĐẾN

 

 

Lời Chúa : “Các con hãy sẵn sàng vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 40).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 19 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức đợi chờ đón Chúa đến, vì việc Chúa đến là điều chắc chắn nhưng chúng ta không biết lúc nào :

 

Sẵn sàng tỉnh thức đợi chờ,

Chu toàn nhiệm vụ chủ nhờ phó trao.

Đừng như quản lý thuở nào,

Hay như triệu phú không rào không canh.

Trộm vào của mất nhà tan,

Gẫm suy việc đó, chú tâm sẵn sàng.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta biết chăm chỉ hoàn tất công việc bổn phận hiện tại của mình, trong tâm tình chờ mong đón Chúa đến. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đến để cứu thoát những ai tín thác vào Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa kêu gọi chúng con hãy tỉnh thức, sẵn sàng chuẩn bị chờ đón Chúa trở lại. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp và là hạnh phúc của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.