Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Cầu Nguyện Chân Thành

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

Cầu nguyện là một điều cần thiết cho đời sống nguời Ki-tô hữu. Chính các tông đồ xin Chúa Giê-su dạy họ cách cầu nguyện. Mỗi ngày, chúng ta dành thời giờ cầu nguyện với Chúa; chúng ta xin gì với Chúa; và chúng ta nhận được gì khi cầu xin. Lời Chúa Giê-su nói: " Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho." Tuy nhiên, có những điều chúng ta cầu xin nhưng không được Chúa nhận lời, và có những ước muốn mà chúng ta không thực hiện được, chúng ta cảm thấy thất vọng, chán nản và buông xuôi. Vậy, đâu là lời cầu nguyện chân thành theo thánh ý Chúa.


Theo đoạn Tin Mừng của thánh Luca thuật lại, Chúa Giê-su dạy, khi cầu nguyện anh em hãy nói:" Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực của ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ." Đó là những điều Chúa dạy cho các tông đồ cầu nguyện. Còn chúng ta thì sao? Mỗi người chúng ta có lời cầu nguyện khác nhau.Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa qua lời nói, cử chỉ và ước muốn của chúng ta. Nhưng trong thực tế, khi cầu nguyện chúng ta thường xin theo ý riêng, ước muốn của mình hơn là vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện không được đáp trả vì nó chưa đủ thánh thiện và tốt lành.


Chúng ta có thể minh họa dụ ngôn sau đây: Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện. Một người Pharisiêu và một người thu thuế. Người Pharisiêu đứng cầu nguyện thầm: "Lạy Thiên Chúa, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế kia. Tôi ăn chay một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về lợi nhuận của tôi. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, anh ta đấm ngực mà rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội." Ta nói cho các ngươi, người này trở về nhà mình, anh ta sạch tội, và sống công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.


Trong dụ ngôn này, chúng ta thấy được một sự phán xét lạ lùng và hoàn toàn đi ngược lại sự khôn ngoan và lý trí của con người. Người Pharisiêu hiên ngang bước vào đền thánh, đứng thẳng cầu nguyện bằng cách liệt kê những đức hạnh của mình, ông ta tự phân biệt mình với những người còn lại, với niềm tin rằng, Thiên Chúa không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận một người có đời sống đạo đức hoàn hảo như ông. Trong khi đó, người thu thuế nhận thức về tội lỗi của mình, khiêm nhường nài xin ơn thương xót từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu bảo các môn đệ, trong mắt Thiên Chúa, người xưng nhận tội lỗi và cầu xin tha thứ được tôn trọng hơn người không hề chịu xét mình, nhưng lại tự đặt mình cao hơn người khác, và Chúa quở trách họ, "Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình?" ( Matthew 7:3). Có lẽ, nhiều người trong chúng ta dễ mắc phải não trạng của người Pha-ri-siêu hơn là chấp nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta thường cầu xin có điều kiện và muốn Chúa thực hiện ý muốn cái tôi của mình, cho nên ân phúc không được thực hiện.


Lời cầu nguyện của người thu thuế có thể cho chúng ta thấy được giá trị của sự thành thật, khiêm tốn, và anh ta biết nhìn nhận chính mình khi ta cầu nguyện với Chúa. Anh ta ý thức điều anh ta cầu xin. Lời nguyện xin được thực hiện với điều kiện cần là ý ngay lành. Cho nên, khi chúng ta cầu xin điều gì, chúng ta ý thức rằng, điều đó có đẹp lòng Thiên Chúa không? Nó có mang lại lợi ích cho mình và cho người tha nhân không?.Nếu chúng ta làm đúng điều Chúa Giêsu dạy, chúng sẽ nhận được ơn phúc từ Thiên Chúa ban cho. Như lời Chúa nói:" Anh em cứ xin thì sẽ được". Hơn nữa, khi cầu nguyện chúng phải đặt niềm tin thật sự vào Thiên Chúa, và chúng ta cần có tính kiên nhẫn để Chúa nhìn thấy, đoái thương và chúc phúc. Như Áp-ra-ham cầu xin Chúa tha thứ cho hai thành phố tội lỗi Xơ-đơm và Gô-mô-ra.

 

Lời Nguyện chân thành: Lạy Chúa, xin cho con biết những gì con cầu xin hôm nay, đó là:


- cho con biết làm danh thánh Chúa vinh hiển bằng đời sống con.
- cho con biết tạ ơn Chúa mỗi ngày.
- cho con lương thực hằng ngày.
- cho con biết tha nợ cho anh em con.
- cho con biết tha thứ cho nhau.
- và cho con biết tránh sa chước những cám dỗ. Amen.