Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kiên nhẫn cầu nguyện

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – C

St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13

Chủ đề : KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN

 

 

Lời Chúa :

“Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11, 4).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ lời Chúa chúa nhật 17 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn và kiên nhẫn cầu nguyện, để từ đó có thể cảm nhận được lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa với tất cả những gì chúng ta cầu xin :

 

Người đời còn biết cho con,

Của ngon, vật quí, ai còn lạ chi!

Phương chi tình Chúa khôn bì,

Hy sinh Con Môt, chết vì tội nhân.

Khắc ghi tình Chúa trong tâm,

Cậy trông kiên nhẫn ân cần cầu xin.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết liên kết mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện như là hơi thở của linh hồn. Đồng thời biết tin tưởng, cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa chúc phúc cho những ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ : Amen.

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.