Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Xin hiệp dâng

XIN HIỆP DÂNG
Nguyễn Duy

 

ĐK: Rượu ngon bánh thơm tinh tuyền, đoàn con kính dâng về Chúa, xin thương vui lòng đón nhận để thành Mình Máu Chúa Ki-tô.

 

1/ Xin hiệp dâng trong tấm bánh ly rượu nầy trọn tình mến yêu, tình mến thiết tha, nguyện ước mở ra, cuộc sống hiến dâng chẳng phai nhòa.

 

2/ Xin hiệp dâng trong tấm bánh ly rượu nầy buồn đau sướng vui, nhịp bước giữa đời, lòng vẫn sáng ngời, nguyện ước dấn thân ví con người.

 

3/ Xin hiệp dâng trong tấm bánh ly rượu nầy cả tâm trí con nguyện ước sắt son, tìm đến Chúa luôn, nguồn suối phúc ân của tâm hồn.