Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Thánh tử đạo 1

THÁNH TỬ ĐẠO 1
Huy Hoàng

 

ĐK: Vì lề luật Chúa, Vị Thánh này, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Không sợ lời đe dọa của bao kẻ gian ác. Vì Người được dựng xây trên tảng đá vững bền. Vì Người được dựng xây trên tảng đá vững bền.

 

1/ Người vượt qua bao nhiêu đớn đau, và chiến thắng xiềng xích gông cùm. Son sắt một niềm tin vào Chúa, lòng yêu mến vẹn nghĩa thủy chung. Ngày hôm nay trên trời khải hoàn, xin thương người dưới thế lầm than. Biết theo Người giữ vững niềm tin, dẫu xác thân chịu bao nỗi cực hình.

 

2/ Một đời ghi sâu trong trí tâm, là theo Chúa phải mang thập tự. Lời Chúa hằng niệm suy để sống, là đèn soi từng bước Người đi. Dù gian lao muôn vàn gian khổ, trông mong về nước Chúa hiển vinh. Dẫu ba thù cám dỗ ngày đêm, vẫn tín trung thờ Chúa đến trọn đời.