Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Tận hiến

TẬN HIẾN
Thanh Thiên Phương


ĐK: Con muốn trọn đời tin yêu Gia-vê con hiến dâng Người cõi lòng con.

 

1/ Này hồn con trinh trong xin tiến dâng lên Người, luôn luôn ca hát tôn thờ Chúa.

 

2/ Tuổi thanh xuân như hoa con hiến dâng Gia-vê, xin cho luôn trở nên hy lễ mới.

 

3/ Đời con bao gian nan nhưng có Cha bên con, cho con luôn vững tin luôn thành tín.

 

4/ Người là Cha khoan nhân đã đoái ban muôn ơn, cho muôn dân nước luôn thờ kính.

 

5/ Nguyện cho muôn dân khang an thế gian an bình, xin Cha sai tới muôn tông đồ mới.