Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Sống hết tình

SỐNG HẾT TÌNH
Mi Trầm

 

1/ Xin cho con sống hết tình với anh em con, xin cho con mỗi ngày hết tình với Chúa. Như ngày ấy Chúa đã giang tay, chết vì muốn cứu dân đọa đày. Chúa ban ơn tràn đầy hôm nay.

 

Đk: Vì tình yêu con sống quên mình, vì tình yêu con sẽ hết tình, ngày ngày sống trọn tình yêu hy sinh. Cuộc đời con dõi bước theo Ngài, vì ngày mai con không quản ngại, cho đi hết mình vì yêu hết mình.

 

2/ Xin cho con sống hết tình với anh em con, xin cho con mỗi ngày hết tình với Chúa. Như bà góa đã bỏ đồng tiền, bỏ cuộc sống sớm hôm không bền. Kẻ nghèo tiền mà giàu thiên duyên.

 

3/ Xin cho con sống hết tình với anh em con, xin cho con mỗi ngày hết tình với Chúa. Như từ xưa có kẻ hy sinh, chết từng phút giữa anh em mình Thánh Tử Đạo ngày nay quang vinh.