Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Nương náu bên Mẹ

NƯƠNG NÁU BÊN MẸ
Thanh Đạt

 

1/ Cùng đến nương náu bên Mẹ Mẹ hãy thương tình chở che. Đoàn con dâng ngàn hoa thắm với bao hương long thành tâm.

 

ĐK: Dâng Mẹ ngàn hoa thắm con cầu xin an bình Dâng Mẹ muôn khúc hát, lòng yêu mến hết tâm tình.

 

2/ Thành kính kêu khấn danh Mẹ che chở xác hồn yên hàn. Dù con bao lần sa ngã giúp con thắng vượt, bình an.