Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bình an và niềm vui đích thật

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN – C

Is 66, 10-14c ; Gl 6, 14-18 ; Lc 10, 1-12.17-20

 

Chủ đề : BÌNH AN VÀ NIỀM VUI ĐÍCH THẬT

 

Lời Chúa :

 

“Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 14 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi khắp nơi như những sứ giả của sự bình an và niềm vui đích thật :

 

Bình an, khát vọng con người,

Tiên tri loan báo Chúa trời trao ban.

Giêsu chiến thắng Satan,

Tên trùm gây rối - bình an vãn hồi.

Nếu ta muốn hưởng ơn trời,

Thương người mến Chúa trọn đời trung kiên.

 

Hiệp dâng thánh lễ  hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa bằng đời sống bái ái yêu thương, hầu trở nên những sứ giả của Tin Mừng bình an và niềm vui đích thật cho mọi người. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

X. Lạy Chúa, lúa chính đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.


X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là sự bình an đích thật của chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con trở nên sứ giả bình an và niềm vui đích thật của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.


Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.


Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.


CĐ: Amen.


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.