Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tự nguyện theo Chúa

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN – C

1V 19, 16b. 19-21; Gl 4, 31b-5,1.13-18; Lc 9, 51-62

Chủ đề : TỰ NGUYỆN THEO CHÚA

 

Lời Chúa : “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 13 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, qua bí tích Thánh tẩy, người Kitô hữu được mời gọi để dấn thân phục vụ Tin Mừng, nhưng Thiên Chúa vẫn tôn trọng sự tự do và đáp trả tự nguyện đi theo Người :

 

Li-Sê giãi tỏ tấm lòng,

Bước đi theo Chúa, trả xong nợ trần.

Những ai muốn được chung phần,

Giã từ tất cả, hiến thân giúp đời.

Nhưng khi đã nhận lời mời,

Vững tâm lao nhọc đừng ngơi tay cày.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp, là lẽ sống của đời mình, để trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi, và sẵn sàng dấn thân phục vụ Tin Mừng Cứu độ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, ai yêu mến Chúa, sẽ giữ lời Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước đã, còn mọi sự khác, Người sẽ thêm cho. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, dấn thân theo Chúa là sống bác ái yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.