Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con đường khổ giá

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – C

Dcr 12, 10-11; Gl 3, 26-29; Lc 9, 18-24

 

Chủ đề : CON ĐƯỜNG KHỔ GIÁ

 

Lời Chúa : “Con Người phải chịu nhiều đau khổ” (Lc 9, 22)

 

Nhập lễ :

 

Kinh thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 12 thường niên hôm nay cho cho chúng ta thấy, Chúa Kit ô - Đấng Thiên Sai đã cứu chuộc loài người bằng con đường khổ giá. Con đường ấy đã được tiên báo từ thời Cựu ước. Đó cũng là con đường mà người Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước vào :

 

Con đường thập giá Can-vê,

Con đường Chúa đã trở về cùng Cha.

Ngày nay Chúa cũng mời ta,

Muốn chung hạnh phúc quê Cha, đi vào.

Biết cho, nhận lại dồi dào,

Còn như ích kỷ biết bao thiệt thòi.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa, để can đảm và vững lòng bước theo Chúa trên con đường Tình Yêu Cứu Độ, mà chính Chúa đã nêu gương để chúng ta được sống, và được tận hưởng hạnh phúc vinh quang Nước Trời với Chúa. Trong tâm tình đó, giò đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chọn đi con đường khổ giá để cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con từ bỏ chính mình mà vác thập giá theo Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.