Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa là Chúa của sự sống

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN – C

1 V 17,17-24; Gl 1,11-19; Lc 7, 11-17

Chủ đề : THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA SỰ SỐNG

 

Lời Chúa : “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho anh hãy chỗi dậy” (Lc 7,14).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 10 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa không chỉ là Vị thưởng phạt công minh, Người còn là Đấng giàu lòng thương xót và nhân hậu. Người không muốn con người đau khổ. Người đã chia sẻ nỗi đau xót của người mẹ mất con :

 

Ê - li cứu sống một người,

Nhưng quyền sinh tử tự nơi Chúa Trời.

Giê - su là chính Ngôi Lời,

Dùng quyền Thiên Chúa cho người phục sinh.

Quyền năng đó đủ chứng minh,

Người là Ngôn sứ cứu tinh muôn loài.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta xác tín vào Thiên Chúa là Chúa duy nhất của sự sống. Xin cho chúng ta cũng biết bắt chước Chúa chạnh lòng thương xót trước những đau khổ, bất hạnh của tha nhân, biết bảo trọng sức khỏe và tôn trọng sự sống nơi mình cũng như nơi người khác. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và nhân hậu. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa làm cho kẻ chết sống lại. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Chúa thì không chết đời đời. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ : Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang