Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa là tình yêu

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – C

Ed 34, 11-16; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7

 

Chủ đề : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

 

 

Lời Chúa : “Anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc” (Lc 15,6).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là tình yêu. Người luôn yêu thương dẫn dắt dân Người như người mục tử nhân lành hết lòng hy sinh vì đoàn chiên và từng con chiên :

 

Tình yêu của Chúa tỏ bày,

Như người mục tử, rừng sâu kiếm tìm.

Vác chiên đầy vẻ dịu hiền,

Tình thương như thế chủ chiên nào bằng ?

Với ta còn gấp trăm ngàn,

Chúa cho tất cả, ta hằng khắc ghi.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta cảm nhận thật sâu xa tình yêu của lòng thương xót Chúa đối với mọi người, nhất là những người tội lỗi biết hối cải. Xin cho chúng ta biết đón nhận và đáp trả tình yêu Chúa, bằng cách  sống thánh hóa đời Kitô hữu. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối :

X. Lạy Chúa, Chúa là mục tử nhân lành hy sinh vì đoàn chiên. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để chiên được sống và sống dồi dào. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa vui mừng vác con chiên lạc lên vai khi đã tìm thấy. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ : Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.