Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Ki-tô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – C

St 14, 18-20; 1Cr 11, 23-26; Lc 9, 11b, 7

 

Chủ đề : CHÚA KITÔ HIỆN DIỆN

TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ

 

Lời Chúa : “Các con hãy nhận lấy mà ăn này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con; các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” (1Cr 11, 24).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay cho chúng ta thấy, với năm chiếc bánh và hai con cá do lòng thương xót của Chúa, Chúa đã hóa ra nhiều nuôi dân. Hôm nay qua hy tế thập giá Con Thiên Chúa dâng trên bàn thờ, Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh thể để nuôi dưỡng chúng ta :

 

Mình Thầy nhận lấy mà ăn,

Uống đi chén Máu ngàn năm nhớ Thầy.

Bánh xưa cá nướng còn đâu?

Nhưng Mình Máu Chúa ơn sâu suốt đời.

Hiện thân Thánh Thể Chúa mời,

Nay ta hãy biết đáp lời kính tôn.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, nguyện xin Chúa giúp chúng ta kết hiệp mật thiết với Mình Máu Thánh Chúa, bằng việc hiệp dâng thánh lễ và rước lễ mỗi ngày. Xin cho mỗi người chúng ta cũng trở nên tấm bánh cho nhiều người. Tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là mục tử tốt lành. Chúa chăn nuôi và bảo vệ chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con luôn mãi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, đã ban cho chúng con Mình Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng đời sống chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.