Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI - C

Cn 8, 22-31; Rm 5, 1-5; Ga 16, 12-15

 

Chủ đề : MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI

 

 

LỜI CHÚA :Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thần Chân Lý sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con” (Ga 16, 15)

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Chúng ta vừa tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi : nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần bằng việc làm dấu Thánh giá trên mình. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu, hiệp nhất, là mầu nhiệm căn bản đức tin của người Kitô hữu, mà phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Ba Ngôi hôm nay muốn nhắc nhớ chúng ta :

 

Muôn loài muôn vật do Cha,

Thánh Thần lại bởi Chúa Cha và Thầy.

Thầy ban cho kẻ khấn cầu,

Chính Ngài dạy dỗ hiểu sâu đạo Trời.

Ghi tâm khắc cốt ai ơi!

Tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi đời đời.

 

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta biết sống yêu thương theo khuôn mẫu tình yêu của Chúa, để chúng ta cùng nhau xây dựng hạnh phúc thiên đàng là đích điểm của cuộc đời chúng ta. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Con Một của Chúa Cha. Chúa hằng có đời đời. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần xuống để Người hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.