Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cuộc tạo dựng mới

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - C

Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20,19-23

Chủ đề : CUỘC TẠO DỰNG MỚI

 

Lời Chúa : “Người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

 

Hôm nay, Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Thánh Thần đã được ban xuống cho các môn đệ như Lời Chúa Giêsu đã hứa. Ngài là nguồn mạch mọi ân sủng và bình an. Ngài đến để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa và mở ra cuộc tạo dựng mới, một dân tộc mới là Hội Thánh :

 

Giống thời sáng tạo sơ khai,

Cũng bằng hơi thở, Chúa sai Thánh Thần.

Con người cũ đã lỗi lầm,

Tác thành người mới thập phần tinh trong.

Biết luôn liên kết hiệp thông,

Truyền rao Lời Chúa, hết lòng giúp nhau.

 

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn chúng ta, và đổi mới con người cũ của chúng ta nên sứ giả Tin Mừng của Chúa, để chúng ta hân hoan ra đi gieo rắc niềm vui và ơn bình an của Chúa đến cho mọi người. Tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đến để đem bình an của Chúa cho nhân loai. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa thổi hơi ban Thánh Thần như một luồng sinh khí mới khai sinh Hội Thánh. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để người hướng dẫn chúng con tiếp nối công cuộc cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ : Amen.

 

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.