Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dẫn lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – C

Cv 15, 1-2.22-29 ; Kh 21, 10-14.22-23 ; Ga 14,23-29

 Chủ đề : CHÚA THÁNH THẦN

Lời Chúa :

“Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14,26).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 6 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, trước khi về trời Chúa Giêsu loan báo Chúa Thánh Thần  mà Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu, sẽ dạy cho các Tông đồ mọi điều Ngài đã truyền dạy. Ai nghe và tuân giữ lời Ngài thì ở trong tình yêu của Ngài :

Bao điều Chúa dạy môn đồ,

Nhưng còn lãnh hội đều do Thánh Thần.

Chính Ngài soi sáng canh tân,

Sống đời con Chúa tiến gần thành đô.

Nơi Con Thiên Chúa đợi chờ,

Cha con chung hưởng mọi giờ hiển vinh.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn và ban ơn giúp sức cho chúng ta, để chúng ta dám dấn thân sống cho Tin Mừng Nước Trời, qua việc sống bác ái yêu thương như Chúa đã truyền dạy. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con yêu mến và tuân giữ lời Chúa để được Thiên Chúa yêu thương. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để đem bình an cho nhân loai. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để người soi sáng hướng dẫn, và giúp sức chúng con tuân giữ điều Chúa truyền dạy.  Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Quang.