Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dẫn lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH - C

Cv 14, 20b-26; Kh 21, 1-5a; Ga 13, 31-33a. 34-35

Chủ đề : YÊU THƯƠNG – DẤU CHỈ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

Lời Chúa : “Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).

 

Nhập lễ :

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 Phục Sinh hôm nay cho chúng ta thấy, yêu thương là dấu chỉ của người môn đệ Chúa. Vì, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau :

Luật xưa cũng dạy yêu người,

Nhưng còn hạn chế từng người từng nơi.

Điều răn Chúa dạy sáng ngời,

Yêu thương hết thảy trọn đời hiếu trung.

Hy sinh phục vụ thủy chung,

Mọi người lành dữ đều cùng con Cha.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta xác tín rằng, cốt lõi của Đạo Kitô giáo là Đạo Tình yêu. Xin cho chúng ta biết thể hiện giới luật yêu thương nơi hết thảy mọi người, không phân biệt màu da sắc tộc, ngôn ngữ hay tôn giáo để tình yêu Chúa được lan tỏa khắp nơi hoàn cầu. Trong tâm tình đó, giờ đây, chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

X. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa ban cho chúng con giới răn yêu thương là dấu chỉ của người môn đệ Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa đem tình yêu đến trần gian để xua đi bóng đêm của hận thù ghen ghét. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Quang.