Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa chiên lành

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT  4 PHỤC SINH - C

Cv 13, 11. 43-52; Kh 7,9. 14b-17; Ga 10, 27-30

 

Chủ đề : CHÚA CHIÊN LÀNH

 

Lời Chúa : “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời” (Ga 10, 27-28).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy mối dây liên kết mật thiết giữa Chúa Kitô, Đấng Chăn chiên lành và cộng đoàn tín hữu là đoàn chiên của Chúa. Chúa Kitô là Mục Tử nhân lành của Hội Thánh, Đấng mẫu mực cho mọi vị chủ chiên :

 

Chủ chiên sống chết với đoàn,

Hy sinh tất cả chu toàn lệnh trao.

Chúa là người chủ tối cao,

Hiến thân chịu chết ai nào còn nghi.

Chiên ngoan phải biết khắc ghi,

Mến yêu gắn bó đừng khi nào rời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta trở nên những con chiên ngoan ngoãn bước theo sự dẫn dắt của chủ chiên. Và xin Chúa khơi dậy nơi tâm hồn các bạn trẻ biết đáp lại tiếng Chúa cách quảng đại, dâng mình cho Chúa trong đời sống tu sĩ và linh mục, để phục vụ trong vườn nho của Chúa. Trong tâm tình, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa đến để chiên được sống và sống dồi dào. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã hy mạng sống mình để cứu độ chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa là Mục Tử nhân lành dẫn dắt đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Quang.